Samtidens arbetsgivare. För framtidens talanger.

En närmare inblick

Är du trött på tråkiga företagspresentationer, vaga rollbeskrivningar och långtradiga kravlistor? Nedan kan du läsa mer om våra samarbetspartners och få en djupare inblick i hur det är att jobba hos dem. Vi har tillsammans tagit fram information kring t ex kultur och roller för att ge en genuin beskrivning av företaget som kan vara din nästa arbetsplats. Klicka på loggorna nedan för att lära känna våra partners närmare!

Vi håller på för fullt med att ta fram karriärsidor och annonser och det kommer att fyllas på kontinuerligt. Håll utkik!

Våra samarbetspartners har bestämt sig för att:

  • Aktivt arbeta för att öka andelen kvinnor i tekniknära roller
  • Aktivt arbeta för en jämställd ledning och styrelse
  • Vidta konkreta åtgärder för att vara en jämställd arbetsplats
  • Ha nolltolerans mot diskriminering och sexuella trakasserier

Klicka på loggorna för att läsa mer

Scroll to Top