Join the tribe. Var med och driv förändringen.

Bli medlem

Få hjälp med t ex CV och intervjuträning eller frågor kring löneläge
Datadriven jobbmatchning utifrån dina preferenser
Helt kostnadsfritt för dig som medlem
Ge din input för att göra tech mer attraktivt för kvinnor

Gör din röst hörd

Techbranschen är idag till stor del skapad av män för män. Det vill vi förändra. Vi skickar kontinuerligt ut frågor till våra medlemmar kring allt som rör arbetsplatsen. Värderar du att få betalt för en voluntärdag i månaden, få föräldrapenningtillägg eller att det finns ett aktiesparprogram? Var med och ge din input för att göra techvärlden mer jämställd och inkluderande. Vi för vår communitys talan mot våra samarbetspartners för att skapa attraktivare arbetsplatser för kvinnor. Gör din röst hörd!

Bli matchad med ditt drömjobb

Att leta nytt jobb idag handlar om så mycket mer än en kompetensmatchning. I vår process är viktiga nyckelfaktorer att även de mjuka värdena stämmer överens. Jobbet handlar trots allt om så mycket mer än bara en uppgift som måste lösas. Ju fler av våra frågor du svarar på desto mer skräddarsydda matchningar får du. Vi träffar ständigt nya företag och mappar deras erbjudande och roller mot dig.

Din partner genom karriären

Vi finns där för att ge råd kring allt från karriärmöjligheter och hur du fixar ett grymt CV till hur du bäst preppar för intervjun och löneförhandlingen. Under din karriär finns vi sedan givetvis med som ett ständigt stöd och rätar ut alla dina frågetecken. På vår karriärplattform får du alltid inspiration, tips och råd för din fortsatta karriärutveckling.

Jämställdhet ska vara en självklarhet

Vi är stolta över att kunna erbjuda vår tjänst helt kostnadsfritt. Vår förhoppning är att vi kan bidra till att förändra strukturer och skapa en techbransch som är mer inkluderande. Att våra tjänster ska vara tillgängligt för alla ser vi som en självklarhet!Scroll to Top