Samtidens arbetsgivare. För framtidens talanger.

Stå ut från mängden

Konkurrensen hårdnar men strukturerna kvarstår. Ett samarbete med oss är ett bevis på att ni delar de värderingar som krävs i den moderna techscenen. Vi hjälper er att stärka ert arbetsgivarvarumärke och bli bättre på att attrahera och behålla en mer diversifierad målgrupp.

Bli en FemmeTech Partner

Stärk ert arbetsgivarvarumärke

Attrahera och behåll talangerna

Bidra till en jämställd techvärld

Som partner får ni:

  • Hjälp med att ta fram en FemmeTech-profil där ni som företag positionerar ert varumärke mot en kvinnlig målgrupp
  • Datadriven talangmatchning av upp till 3st roller mot vårt community samt vara med som förslag för de kvinnor vi agerar agent åt
  • Utbildning/workshop för att stärka er kommunikation under hela kandidatresan
  • Genomgång och förbättringsförslag kring nuvarande rekryteringsprocess
  • Ta del av community feedback för att bli en attraktivare arbetsgivare
  • Möjlighet att delta i & hosta FemmeTech events

Kommunicera och engagera

Flera undersökningar visar att det snarare är bilden av techföretag som inte tilltalar kvinnor än de faktiska arbetsuppgifterna, vilket gör val av kommunikation och kommunikationskanaler otroligt viktigt. FemmeTech hjälper er genom både strategiskt och operativt arbete att stärka er attraktionskraft och utveckla ert arbetsgivarvarumärke mot en mer diversifierad målgrupp.

Attrahera en mer diversifierad talangpool

Ta del av talangerna i FemmeTechs snabbt växande community för att hitta era nästa medarbetare. Av våra genomförda talangmatchningar är över 80% tillsatta av kvinnor i roller som systemutvecklare, mekanikingenjörer, produktutvecklare, affärsutvecklare och projektledare. Vi är stolta över att ta vårt ansvar för ett mer jämställt Sverige.

Stärk er företagskultur

Vill ni jobba för en jämställd arbetsplats på riktigt, och inte bara ha det som en policy? Vi hjälper er att se över processer och strukturer för att bli en mer inkluderande och jämställd arbetsplats. Som FemmeTech Partner får ni möjlighet att ta del av kontinuerlig feedback från vårt community för att bli en mer attraktiv arbetsplats för kvinnor.