Fem(me) tips inför din löneförhandling

Karriärtips

Vårtider brukar ofta betyda löne- och medarbetarsamtal och det kan vara svårt att veta vad som gäller. Vi listar fem tips inför din förhandling så att du ska känna dig mer förberedd.

1. Skilj på löneförhandling och lönerevision

Är du ny in på arbetsmarknaden kan det vara svårt att veta det här på förhand. En lönerevision är ingen förhandling utan en årlig lönejustering på några procent som din arbetsgivare utför. Den bestäms utifrån olika kriterier som vanligtvis inkluderar t ex inflation och bestämmelser i ditt centrala löneavtal. Medarbetare hos arbetsgivare med kollektivavtal har rätt till årliga lönerevisioner. Om ditt företag inte är bundet av kollektivavtal ska du se till att finns med på annat sätt som i ditt anställningsavtal.

2. Blicka tillbaka

Vilka resultat har du uppnått sen ditt senaste samtal? Har du fått fler ansvarsområden eller kommit med initiativ som gynnat företaget? Har du skaffat en ny kompetens? Försök att se på dig ur ditt företags perspektiv för att lyfta de områden där du skiner!

3. Prata med kollegorna

Med vissa kollegor är det tabu att prata lön medan andra är öppna med det. Känn efter och var inte rädd för att fråga dina närmsta kollegor med liknande eller samma roller för att bilda dig en uppfattning. Ligger ni långt ifrån varandra utan någon tydlig anledning som befattning, ansvar eller expertkompetens bör du ta upp det under samtalet med din chef.

4. Fundera över ditt löneanspråk

När du har bildat dig en uppfattning både hur löneläget ligger inom företaget samt läst på hur det ser ut generellt på marknaden är det dags att tänka över ditt löneanspråk. Var realistisk och håll dig på en nivå som du tror på. Bestäm din mållön och inled med att fråga efter ca 10% mer än det så att du har utrymme att förhandla

5. Tänk som stereotypmannen

Du är bäst, smartast och starkast. Utan dig kommer det inte att bli några resultat och företaget kommer att gå under. Skämt å sido, det behöver inte vara riktigt så drastiskt men självförtroende är viktigt! Inse ditt värde, våga ta för dig och argumentera för ditt case.

Om du har en lägre lön än du bör ha och din arbetsgivare inte ger något gehör är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi kan hjälpa dig att hitta en bättre arbetsplats! 🙂

Scroll to Top